Program edukacji przedporodowej

CEL PROGRAMU:

Szerzenie edukacji przedporodowej kobiet ciężarnych/ przyszłych rodziców poprzez organizację spotkań w Ełckiej Akademii Przyszłych Mam o tematyce okołoporodowej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 

  • przekazanie wiedzy dotyczącej przebiegu ciąży, porodu, połogu oraz zasad opieki nad noworodkiem,
  • promocja zachowań sprzyjających zdrowiu matki i dziecka,
  • przygotowanie psychofizyczne kobiety do porodu i połogu,
  • nauka świadomego i aktywnego rodzenia,
  • praktyczna nauka pielęgnowania noworodka,
  • przygotowanie do karmienia piersią,
  • pierwsza pomoc noworodkowi w stanach nagłych

 

ADRESACI SPOTKAŃ:

 

W spotkaniach mogą uczestniczyć kobiety od 25 tyg. ciąży wraz z partnerami, 4- 5 par w jednym turnusie.

 

OKRES REALIZACJI PROGRAMU:

 

Spotkania odbywać się będą przez 5 tygodni w uzgodnionym wcześniej terminie w grupach nie większych jak 8 osób lub indywidualnie.

 

ZASADY KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW:

 

Warunkiem uczestnictwa w programie edukacji przedporodowej jest:

 

  • wypełniona na pierwszych zajęciach „Karta zgłoszeniowa dla uczestników Ełckiej Akademii Przyszłych Mam”
  • wniesienie opłaty – 500 zł za cały cykl szkolenia

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ EDUKACJI PRZEDPORODOWEJ:

 

Blok tematyczny Forma zajęć
I Spotkanie integracyjne
Poród – termin porodu, zwiastuny zbliżającego się porodu, fizjologia porodu
Ćwiczenia oddechowe w trakcie porodu
warsztaty
wykład
ćwiczenia
II Noworodek, ocena stanu noworodka po porodzie, postepowanie z noworodkiem na sali porodowej, stany przejściowe u noworodka, wyprawka noworodka wykład
III Poród, kiedy do szpitala, co robić kiedy rozpoczną się skurcze
Poród rodzinny – rodzimy razem?
warsztaty/wykład
warsztaty
IV Zasady prawidłowego żywienia w czasie ciąży oraz w okresie karmienia piersią
Bezcenny dar dla dziecka – komórki macierzyste pozyskiwane z krwi pępowinowej, ich zastosowanie i właściwości
wykład/dyskusja
wykład/dyskusja
V Noworodek, pielęgnacja i kąpiel noworodka ćwiczenia
VI Poród, pozycje wertykalne podczas porodu – jak sobie pomóc, masaż podczas porodu
Poród, sens bólu porodowego
ćwiczenia
wykład
VII Pierwsza pomoc medyczna dziecku w nagłych zdarzeniach ćwiczenia
VIII Noworodek, karmienie piersią, promocja techniki przystawiania dziecka do piersi
Poród, jak radzić sobie z bólem porodowym w sposób naturalny lub farmakologiczny
Połóg – na co zwrócić uwagę, kiedy cofają się zmiany spowodowane ciąża i porodem?
Zakończenie i podsumowanie zajęć
warsztaty
ćwiczenia
wykład

Prawa autorskie © Ełcka Akademia Przyszłych Mam 2016 created by pixel