Świadczenia przewidziane w programie

Zakres świadczeń obejmuje przeprowadzenie: 

 • wykładów,
 • warsztatów.

 

obejmujących tematykę:

 

 • rola położnej
 • symptomy zbliżającego się porodu,
 • przebieg porodu,
 • psychofizyczne przygotowanie kobiety do porodu,
 • rola osoby bliskiej przy porodzie
 • metody łagodzenia bólu porodowego
 • znaczenie kontaktu z dzieckiem bezpośrednio po porodzie,
 • połóg
 • pielęgnacja noworodka,
 • najczęstsze problemy okresu noworodkowego,
 • karmienie naturalne,
 • nauka karmienia piersią,

 

METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ:

 

 • wykład,
 • dyskusja,
 • pogadanka,
 • ćwiczenie umiejętności praktycznych

 

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

 

 • lalka typu bobas,
 • sprzęt multimedialny,
 • materiały pokazowe,
 • materiały edukacyjne dla uczestników

 

SPOSÓB ORGANIZACJI ZAJĘĆ:

 

 • przewidzianych jest 8 spotkań
 • zajęcia odbywać się będą jeden raz lub dwa razy w tygodniu (do uzgodnienia),
 • czas trwania jednego spotkania 2 godz.

 

REZULTAT:

 

W wyniku edukacji ciężarna/ rodzice zostaną przygotowani do świadomego rodzicielstwa.

 

Zajęcia prowadzone są przez:

 

 • Izę Sepko – St. położną „Oddziału Ginekologiczno-Położniczego” szpitala Pro-Medica w Ełku
 • Marzenę Kijewską – pielęgniarkę Oddziału Neonatologii szpitala Pro-Medica w Ełku
 • Ratownika medycznego Marka Klukiewicza
 • mgr Janusza Kossowskiego – NZOZ „Fizjo – Medica” Usługi Rehabilitacyjne – konsultacje indywidualne na życzenie uczestniczek zajęć

 

Kursanci szkoły rodzenia otrzymują dyplom potwierdzający ukończenie kursu przygotowującego do porodu rodzinnego.

Prawa autorskie © Ełcka Akademia Przyszłych Mam 2016 created by pixel